Liaudies menininkai

 

JONAS PETRULIS

Petrulis Jonas gimė 1923 m. kovo 22 d. Darbėnuose, netoli Kretingos. Nuo 1952 m. gyvena Skaudvilėje (Tauragės rajonas). Drožia kryželius, Skaudvilės Romos katalikų bažnyčios  šventoriuje 1990 metais pastatė koplytstulpį, skirtą  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui.

Literatūra:

  • Baliūnas R. Kažkoks kipšiukas neduoda ramybės // Tauragiškių balsas. - 1995, bal. 29.

Tekstą parengė Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos 
vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė 

 

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine