Liaudies menininkai

 

 

VIRTUALI AUGUSTINO POTOCKIO DARBŲ PARODA

Nuotraukos ir informacija apie skulptūras iš leidinio 
„Lietuvių liaudies menas“. Vilnius, 1963

 

„Pieta“. Telšių apskr. Saugoma Nacionaliniame
 M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
„Šv. Agota“. Užventis, Kelmės rajonas.
Saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje
„Šv. Jurgis“ Plungės apyl.
Iš L. Vaineikytės rinkinio
„Pieta“. Vietovė nenurodyta. 
Saugoma  
Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
„Šv. Vincentas“. Vietovė nenurodyta. 
Saugomas Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
„Šv. Jonas Nepomukas“. Užvenčio apylinkė, 
Kelmės rajonas. Saugomas 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje
 

Augustinas Potockis (gyvenimas ir kūryba):

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine