Liaudies menininkai

 

 

PRANAS NAVIKAS
(1855-1933)

Gimė Pakriaunyje Rokiškio rajone. Tėvai jam dar mažam esant persikėlė į Šilaikių I kaimą. Senieji gyventojai atsikėlėlius ėmė vadinti Nauju, Naujiku. Taip ankstesnė pavardė Smalinskas ar Smalėkas buvo pakeista Naviku. Pranas Navikas dailidės amato ėmėsi tiesiant geležinkelį Daugpilis-Šiauliai. Dirbo kuolus ir gaires. Statant Rokiškio bažnyčią, ėmėsi daryti skulptūras, nes pasižiūrėdavo į tas, kurios buvo bažnyčioje (Belgijos meistrų darbai). Skulptūras darė tik iš liepos medžio, nes jis nesuskildavo. P.Navikas buvo bažnyčios maršalka, todėl Rokiškio klebonas šventindavo tik jo padarytas šventųjų skulptūrėles, o kitų meistrų, nors ir žymiai geriau padarytų (pvz. Karolio Dagio) nešventindavęs (RKM MA, byla nr.121, psl.35 ir 100-101).

Rokiškio krašto muziejaus inf. 
Parengė muziejaus Dailės skyriaus vedėja Marijona Mieliauskienė

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine