Liaudies menininkai

 
 
ANTANAS RAUDONIS
Akmeninių paminklų meistras
 

 

A. Raudonis. S. Daukanto antkapinis paminklas. 1925 m. Granitas. Akmenės rajono Papilės kapinėsAntanas Raudonis – iškilus XX a. pirmos pusės Žemaitijos skulptorius. Šiame krašte ypač garsėjo jo sukurti antkapiniai paminklai.
A.Raudonis gimė 1871 m. balandžio 23 d. Tauragės apskrityje, Žemaičių Naumiesčio valsčiaus Pakalniškių kaime. Jo tėvai buvo mažažemiai valstiečiai. Jaunystėje pramoko kalvystės amato. Juo vertėsi ilgą laiką.
Meistras buvo inteligentiškas žmogus, mokėjo skaityti ir rašyti, domėjosi dar uždraustąja lietuviška literatūra ir spauda. Jo žmona buvo mokytoja.
Antanui Raudoniui teko tarnauti rusų armijoje ir net dalyvauti rusų-japonų kare. 1912 m. jis apsigyveno Šiauliuose, įsidarbino geležinkelyje šaltkalviu, vagonų tepėju.
Antkapinius paminklus ir skulptūras pradėjo kurti apie 1924 m. Jam tai nebuvo verslas - kurdavo daugiausiai savo malonumui.
Antanas Raudonis domėjosi profesionaliąja skulptūra, bendravo su profesionaliais skulptoriais, tačiau pats liko liaudies menininku.
Mirė A. Raudonis 1939 m. vasario 28 d. Palaidotas senosiose Šiaulių kapinėse.
Antano Raudonis kūrė krikščioniška, pagoniška, pasaulietine tema. Žymiausi jo darbai yra paminklas Simonui Daukantui, Perkūno skulptūra, „Motinystė“ (neužbaigta). Jo darbai pasižymi monumentalumu, apibendrintomis formomis, puikiu techniniu atlikimu. Skulptorius pirmenybę teikė granitui. Jis nesiejo skulptūros su mažųjų formų architektūra. Jo kūriniai (net ir nereliginės tematikos) dažniausiai primena tradicinę medinę liaudies skulptūrą.
A. Raudonio darbų turi įsigijęs Šiaulių muziejus „Aušra“, keletas kitų Lietuvos muziejų. Kai kuriuos darbus skulptorius jiems padovanojo pats, kiti buvo įgyti vėliau, jau po Antano Raudonio mirties.
 
Literatūra ir šaltiniai:
1. Abramavičius K. Akmens skulptūrų autorius // Meno saviveikla. 1964. Nr. 5. P. 16-17.
2. Kašys J. Antanas Raudonis - skulptorius, knygnešys, svajotojas // Varpai. 1991. P. 161-167.
3. Širmulis A. Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. - Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. P. 54-63.

Alfredo Širmulio nuotraukoje A. Raudonio sukurtas Simono Daukanto antkapinis paminklas.  1925 m. Granitas. Akmenės rajono Papilės kapinės

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine