Liaudies menininkai

 

ALDONA SALDUKAITĖ - RIMKIENĖ

Rimkienė Saldukaitė Aldona - tautodailininkė audėja. Gimė 1931 m. balandžio 28 dieną Žygaičių valsčiaus, Stribaitynės kaime (Tauragės rajonas). Mokėsi Stirbaitynės ir Pabūdvyčio pradinėse, Kvėdarnos vidurinėje mokykloje. Dabar gyvena Tauragėje. Savarankiškai austi pradėjo nuo 1971 m. 1973 m. pradėjo dirbti Klaipėdos dailės kombinato audėja namudininke. Nuo 1974 m. - Lietuvos liaudies meno draugijos Žemaitijos skyriaus narė, liaudies meistrė. Dalyvavo daugelyje jungtinių parodų įvairiuose Lietuvos ir pasaulio miestuose. Surengė aštuonias personalines parodas. A. Rimkienė audžia staltieses, lovatieses, tautinius kostiumus, užuolaidas, servetėles. Jau keletą dešimtmečių ji audžia šventųjų paveikslus ir siužetines kompozicijas. Sukūrė apie 30 paveikslų, išaudė bažnytines vėliavas Batakių, Pašaltuonio, Varlaukio, Šiaulių, Klaipėdos, Pagėgių bažnyčioms, altorių užtiesalų komplektus Tauragės, Zarasų rajono Imbrado, Vilkaviškio rajono Alksnėnų bažnyčioms. Statomoms Dauglaukio ir Tilžės bažnyčioms ruošia vėliavas bei tautinius drabužius. Gyvena Tauragėje.

Literatūra:

  • Ružinskaitė V. Šviesus reginys prieš 2000- uosius // Tauragiškių balsas. - 1999, spal. 21.

Tekstą parengė Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos 
vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė 

 

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine