Liaudies menininkai

 

 
STEPONAS GAILEVIČIUS

Stepono Gailevičiaus kūrinių virtuali paroda I dalis   II dalis

 

S. Gailevičius. Antkapinis kryžius. XIX a. antroji pusė. Granitas. Mažeikių rajono Grūstės kaimo kapinėsSteponas Gailevičius gyveno ir kūrė Mažeikių rajono Ukrinų kaime. Jis žinomas kaip vienas iš žymiausių XIX a. liaudies menininkų. daugelis jo darbus vertina labiau nei Vinco Svirskio
Gimė jis 1815 m. gruodžio 27 d. buvusiame Židikų valsčiaus, Pikelių parapijos Kukių kaime. Jo tėvai buvo valstiečiai. Steponas buvo vyriausias sūnus šeimoje. Mirus motinai, tėvas vedė antrą kartą.
Skulptorius mokėjo turėjo šiokį tokį išsilavinimą – mokėjo skaityti ir rašyti lietuviškai. Akmenskaldžio amato greičiausiai išmoko iš tėvo. S. Gailevičius kalė ne tik iš akmens, bet ir drožė iš medžio.
Būdamas vos dvidešimt vienerių skulptorius vedė Kristiną Butavičiūtę, kuri buvo už jį daug vyresnė. Manoma, kad būtent tada Gailevičiai persikėlė gyventi į Ukrinus. Su Kristina Steponas Gailevičius susilaukė dukters Elvyros Liucijos. Mirus pirmajai žmonai, menininkas, būdamas jau šešiasdešimt penkerių metų, vedė Domicėlę Tiškevičienę.
Mirė Steponas Gailevičius 1885 m. gegužės 25 d.
Didžiąją skulptoriaus kūrybinio palikimo dalį sudaro mažųjų formų architektūra (varteliai, akmeninis koplytstulpis, antkapiniai paminklai) ir skulptūra. Jo darbams didelės įtakos turėjo mediniai liaudies memorialiniai paminklai, bažnytinis baroko stilius bei atvežtinių akmeninių paminklų dekoras. Visa tai jis sugebėjo savotiškai interpretuoti ir perteikti.
Geriausi ir išskirtiniausi Stepono Gailevičiaus darbai:
1. Paminklas, kurį skulptorius pasistatė pats sau;
2. Akmeninis koplytstulpis, skirtas liaudies kovotojams dėl baudžiavos panaikinimo;
3. Šv. Barboros skulptūra.
Lietuviški tekstai ant Stepono Gailevičiaus paminklų rodo skulptoriaus patriotiškumą, protestą prieš lietuviškos spaudos draudimą.
S. Gailevičius savo kūriniams itin kruopščiai rinkdavosi akmenis. Skulptūroms jis naudojo smulkaus grūdo, lengvai gludinimui ir modeliavimui pasiduodantį akmenį, o koplytstulpio statymui – stambaus grūdo. Jo darbams būdingas vientisumas, kompaktiškumas, savita konstrukcija.
Daug Stepono Gailevičiaus skulptūrų ir kitų momentaliųjų paminklų neišliko. Dalis išlikusiųjų menotyrininkų dėmesį atkreipė dar sovietmečiu – jie buvo įtraukti į respublikinės reikšmės paminklų sąrašą ir pradėti saugoti valstybės, dalis pateko į muziejus.
 
Literatūra ir šaltiniai:
1. Milius V. Akmens dirbinių meistras: (Rankraštis). - Lietuvos respublikos MA Istorijos institutas, Etnografijos sektorius. 13 - 1958.
2. Petrulis J. Mediniai stebuklai:Pagoniškų dievaičių kūrėjai // Komjaunimo tiesa. 1965. Gruodžio 18.
3. Širmulis A. Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. - Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. P. 54-63.

 

Alfredo Širmulio nuotraukoje S. Gailevičiaus sukurtas antkapinis kryžius. XIX a. antroji pusė. Granitas. Mažeikių rajono Grūstės kaimo kapinės
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine