Liaudies menininkai

 

JUOZAS ŠINKŪNAS

Juozas Šinkūnas, pravarde „Angličionas“, gimė 1880 m. Tauragnuose, mirė po 1927 m. Brazilijoje. Kilęs iš neturtingos valstiečių šeimos, apie 1905-1906 metus išvažiavo į Angliją uždarbiauti, ten išmoko staliaus amato, dirbo staliaus darbus, gyveno Škotijoje, kelerius metus plaukiojo laivais kaip jūrininkas. Apie 1921 m. grįžo į tėviškę, buvo pramintas „Angličionu“. Tauragnuose dirbo baldus, kryžius. Mėgo medžioti, žvejoti, turėjo „peterburgišką“ armoniką ir ja grieždavo. Apie 1927 m. su šeima išvyko į Braziliją ir nebegrįžo. Jam priskiriami darbai:
kryžius su skulptūromis prie Tauragnų bažnyčios,
Šv. Jonas Nepomukas, saugomas Utenos kraštotyros muziejuje 
suolai žydų sinagogoje Tauragnuose,
Utenos žydų mokyklos („iškalos“) medinė ornamentika.

 

Tekstas parengtas pagal katalogą „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine