Liaudies menininkai

 

 
VLADAS STUMBRAS
 

 

Vladas StumbrasGimė 1948 m. birželio 27 d. Mažeikių rajono Bružų kaime. Nuo 1980 m. gyveno Plungėje, dirbo Liaudies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“ dailininku, etalonų kūrėju (7 metus).
Vladas Stumbras daugiausia drožė medžio skulptūras, memorialinius paminklus. Pirmoji skulptūra sukurta 1983 m., minint Plungės bažnyčios jubiliejų. Tai „Šv. Jonas Krikštytojas“ (šio šventojo vardu pavadinta bažnyčia).
Viena jo skulptūra padovanota Popiežiui. Skulptūra „Einantis Kristus“ skirta prelatui K. Šauliui atminti. Ji stovi Stemplės kaime (Švėkšnos sen.). Švėkšnos miestelio 485 metų jubiliejui paminėti skirta skulptūra „Kunigaikštis“. Paminklas Vaižgantui pastatytas Kulių bažnyčios šventoriuje, Šv. Antano skulptūra - Žlibinų miestelyje.
Daugiausiai mėgsta kurti „Rūpintojėlius“, tačiau yra sukūręs ir kitų siužetų šventųjų skulptūrų: angeliukų, Pietų, Šv. Jurgių, Šv. Florijonų ir kt.
Nemažai menininko kūrinių yra išvežta į užsienio šalis, daug jų saugoma privačiose kolekcijose, Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose. Keletą skulptūrų yra įsigijęs ir Žemaičių dailės muziejus.
V. Stumbras apdovanotas LTSR Kultūros ministerijos premija.
Paskutiniuoju metu Vladas Stumbras drožia stogastulpį Plungės bažnyčios dekanatui. Vienoje stogastulpio pusėje - Marija Maloningoji, kitoje - Šv. Antanas.

Nuotrauka iš Vlado Stumbro archyvo

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine