Liaudies menininkai

 

 SILVESTRAS TOLEIKIS

Silvestras Toleikis, pravarde „BAUŽYS“, gimė 1861 m. Tauragnuose, mirė 1931 m. ten pat. Buvo karšto, ūmaus būdo, mėgo išgerti, kumščiais daryti „tvarką“, tad buvo pramintas „Baužiu“. Dirbdavo ratelius („kalvaratus“), komodas, langus, taisydavo laikrodžius.
Kryždirbio amato pramoko pas vieną meistrą iš Kuktiškių, apie 1900 metus gyveno Peterburge. Tauragnų klebono Juozo Šnapščio (Margalio) užsakymu XX amžiaus pradžioje pastatė kryžių priešais Tauragnų bažnyčią, vėliau klebono pakviestas dirbo ir Žemaitijoje - Lauksodėje, Žarėnuose, prisidėjo prie Telšių bažnyčios statybos. I pasaulinio karo metais sugrįžo į Tauragnus, 1919 m. buvo Tauragnų revkomo narys. Jo kūriniai: 
koplytstulpis su šv. Florijono skulptūra Tauragnų turgavietėje, darytas XIX amžiaus pabaigoje;
šv. Jono Nepomuko skulptūra koplytstulpyje Sėlos k., Tauragnų sen., Utenos r., tebestovi;
kryžius prieš Tauragnų bažnyčią;
keli kryžiai Tauragnų kapuose;
stogastulpis su šv. Jono Nepomuko skulptūra Utenoje, Smėlio mikrorajone prie Krašuonos upelio;
koplytėlės priekinė pusė, saugoma Utenos kraštotyros muziejuje (il. 46);
šv. Marijos skulptūra, saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune,
šv. Jono Nepomuko skulptūra Strazdų k., Tauragnų sen., Utenos r., saugoma Anastazijos Strazdaitės sodyboje.

Nuotraukoje Silvestras Toleikis.
Nuotrauka  ir tekstas iš katalogo  „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine