Liaudies menininkai

 

VYTAUTAS MAJORAS
 
Vytautas Majoras gimė 1930 m. Šilutės rajono Vilkų kaime. 1942-1947 metais mokėsi Švėkšnos gimnazijoje, baigė 6 klases. Už dalyvavimą pogrindžio rezistencijoje buvo suimtas ir įkalintas. Kalėjo Šilutės kalėjime, vėliau buvo ištremtas iš Lietuvos. Lageriuose daug bendravo su kitais tremtiniais – inteligentais. Iš jų daug ko išmoko. Tremtyje Vytautas Majoras praleido 8 metus. Po to grįžo į Lietuvą.
1959 m. baigė Telšių taikomosios dailės mokyklos medžio dailiojo apdirbimo skyrių. Nuo 1964 m. - liaudies meistras. Jis nuolat dalyvaudavo parodose, Lietuvos liaudies menininkų draugijos veikloje.
Iš medžio drožia skulptūras, žvakides, šventųjų skulptūrėles bei skulptūrėles lietuvių liaudies mitologijos ir kitomis temomis. Yra ištekinęs servizų.
Jurgų kaime (netoli Klaipėdos) yra originaliai išpuošęs savo sodybą. Čia lankytojai gali pamatyti ir judančių skulptūrų.
Vytautas Majoras – žmogus, kurio galvose nuolat pilna sumanymų. Kartais jis Lietuvoje vadinamas ir naujosios lietuvių monumentaliosios skulptūros pradininku.
 
Literatūra:
1. V. Jekelaitis. Vytautas Majoras iki Albingos ir po jos. V., 1993
2. Iškilūs Žemaitijos žmonės // Žemaičių žemė.V., 2001. Nr. 3
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine