Liaudies menininkai

 

VYTAUTAS - KONSTANTINAS SAVICKIS

Vytautas-Konstantinas Savickis Žemaitijoje labiausiai žinomas kaip monumentaliųjų skulptūrų, antkapinių paminklų, kuriuos dažniausiai daro iš ąžuolo, meistras. Nemažai dirba ir taikomosios - dekoratyvinės dailės srityje. Jis jau yra sukūręs arti pusės šimto pavienių ir grupinių stogastulpių. Didžioji jų dalis stovi kapinėse. Juose išdrožta nemažai šventųjų skulptūrėlių. Daugelis stogastulpių ženklina piliakalnių, buvusių sodybų, iškilių žmonių gyvenimo ir darbo vietas. Kai kurie darbai sukurta įvairių padavimų ir legendų temomis. Šio meistro stogastulpiai, skulptūros, anot telšiškės muziejininkės Elvyros Spudytės, išsiskiria savickiškumu: medžio kamiene išdrožta bareljefine skulptūra, kuri komponuojama su geometriškai augaliniu ornamentu. kai kurie monumentalūs stogastulpiai dažniausiai yra sukomponuoti iš kelių stulpų, kurie sudaro darnią kompoziciją. Į stogastulpinę kompoziciją meistras vykusiai įkomponuoja skulptūras, kurias taip pat puošia dažniausiai augaliniu ornamentu. Stogastulpio viršūnėje -metalinė saulutė.
Be V. Savickio skulptūrinius stogastulpius Telšių rajone kuria dar ir A. Gedvilas, J. Paulauskas, J. Ignotas, V. Skugaras, keletas kitų meistrų.
Vytautas Savickis tarp telšiškių meisrų žinomas ir kaip dekoratyvinių lėkščių drožėjas (vienas iš pradininkų). Tai suvenyrinio pobūdžio, dažniausiai skirtos dovanoms, sukurtos įvairių jubiliejų proga, lėkštės. Jos savo dydžiu yra įvairios. Vienų skersmuo siekia cm., kitų - 70 cm. Lėkštės dažniausiai dekoruojamos kontūrinį raižymą derinant su reljefiniu ir bareljefiniu pjaustinėjimu. Lėkščių drožime nepralenkiamas yra Vyt . Savickis, kuris kasmet sukuria po 100 dekoratyvinių lėkščių. Visų jų ornamentas skirtingas, dažnai inkrustuotas gintaru ar dramblio kaulu, sukurtos įvairių progų garbei, kaip dovanos.

Literatūra: 

1. Elvyra Spudytė. Medžio drožybos tradicijų tąsa telšiškių medžio drožėjų darbuose // Žemaitija (Samogitia): http://samogitia.mch.mii.lt/TAUTOSAKA/drozyba.lt.htm

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine