Liaudies menininkai

 

 
VACLOVAS SLIŽAUSKAS
Gimė 1928 metais Nevieriškės kaime, Švenčionių valsčiuje. 1947 metais už politiką jis buvo nuteistas. Iki 1951 metų išbuvo tremtyje Kolos pusiasalyje (vienerius metus kalėjo vienutėje).
Dabar gyvena Nevieriškės kaime, Švenčionių seniūnijoje.
V. Sližauskas savo krašte labiausiai žinomas kaip tapytojas bei medžio drožėjas. Už meistriškai atliktus tapybos darbus turi keletą apdovanojimų.
 
Paminėtini V. Sližausko sukurti kryžiai:
1. Aučynų kaimo kryžius (Švenčionių raj.);
2. Linkmenų kaimo kryžius (Ignalinos raj.);
3. Antkapis Panevėžio miesto kapinėse.
 
Tekstą parengė Švenčionių rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Aldona Mikštienė

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine