Liaudies menininkai

 
 
VAIŠNORIS
 
Garsiausias M. Valančiaus laikų Varnių ir Luokės apylinkių dievdirbys. Gyveno kartu su broliu netoli Varnių, prie Lūksto ežero (Palūkstėje, Vožtakių kaime). Dažniausiai droždavo šiuose kraštuose anuo metu populiarias Rūpintojėlio, šv. Florijono, šv. Izidoriaus, Dievo Tėvo skulptūrėles. Jos būdavo skirtos koplytėlėms ir kryžiams. Droždavo ir dideles skulptūras. Jos būdavo itin meistriškai padarytos, tad Vaišnorio darbus girdavo ne tik paprasti kaimiečiai, bet ir kunigai.
Šventųjų skulptūrėles Vaišnoris drožti pradėjo jaunystėje ir tuo užsiėmė iki senatvės. Buvo pripažintas dievdirbys. Daugiausiai iš drožybos ir duoną pelnydavosi. Uždirbdavo neblogai. Šventųjų skulptūrėles dažniausiai darydavo pagal užsakymas, bet droždavo ir šiaip, savo malonumui. Savo skulptūrėles dažną šventadienį pats prie bažnyčios pardavinėdavo. Kartais meistras šventoriuje ir savo darbo vietą įsirengdavo. Užsako kas darbą, valanda-antra, ir jis jau išdrožęs.
Daug Vaišnorio kūrinių sudegė per jo sodyboje kilusį gaisrą. Po to jis su broliu persikėlė gyventi į likusius nesudegusius ūkinius pastatus ir čia vargo iki amžiaus galo.
Meistro nuotraukų nėra išlikusių. Šiuo metu sunku identifikuoti ir Vaišnorio sukurtas skulptūrėles. Nuo seno Varnių apylinkėje taip jau įprasta – jei kur nors stovi kokia gražesnė, meistriškiau padaryta šventojo skulptūrėlė, žmonės sako, kad tai Vaišnorio darbas. Jo skulptūrėlės buvusios labai išraiškingais veidais, kuriuos jis dažniausiai kurdavo iš natūros. Anot vietos žmonių, nevengęs šiose skulptūrėlėse ir save įamžinti, tačiau, kokioje būtent skulptūrėlėje jo portretas išdrožtas, taip pat jau neįmanoma atsekti.
Išsamiau apie dievdirbį skaitykite Vaišnorių Žemaičių vyskupijos muziejaus skaitmeninėje svetainėje:
Literatūra:
1. B. Buračas. Varnių dievdirbys Vaišnoris // Naujoji Romuva. 1939 m. birželio mėn. 11 d. Nr. 23, 24. P. 500-501

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine