Liaudies menininkai

 

FELIKSAS VAŠKELIS


Feliksas Vaškelis, gimė 1863 m. Trumpalių k., Užpalių sen., Utenos r., mirė po 1932 m. Bajorų k., Užpalių sen., Utenos rajone. XIX amžiaus pabaigoje gyveno Peterburge, buvo stalius Finansų ministerijos dirbtuvėse. Užpalių bažnyčios klebono Kazimiero Kosminskio pakviestas, iš Peterburgo sugrįžo į Užpalius ir dirbo prie bažnyčios statybos (bažnyčia pašventinta 1898 m.) su Juozapu Gobe ir jo sūnumis Petru ir Jonu. Tarnavo bažnyčioje zakristijonu, dirbo stogastulpius, skulptūras. Po Užpalių miestelio gaisro, sudeginusio Vaškelio turtą, metė zakristijonavęs, pasistatė žeminę Bajorų k. (Užpalių sen., Utenos r.). Jam priskiriama:
koplytstulpis su šv. Florijonu Užpaliuose, pastatytas po 1888 m. gaisro, stovėjęs iki1933 m.,
koplytėlė su „Jėzaus krikšto“ grupe Utenoje, ties Rašės malūnu, Jono krikštytojo skulptūra saugoma Utenos kraštotyros muziejuje,
koplytstulpis su šv. Jonu Nepomuku Galelių k., Vyžuonų sen., Utenos r.,
kryžius su Kristaus kankinimo įrankiais Vyžuonų bažnyčios šventoriuje,
koplytėlė su „Jėzaus krikšto“ grupe Kaliekių k., Vyžuonų sen., Utenos r.,
švč. Jėzaus širdies ir šv. Antano altoriai Užpalių bažnyčioje, dirbti 1932 m.,
Užpalių bažnyčios klausykla.

 

Tekstas parengtas pagal katalogą „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine