Liaudies menininkai

 

Vladas lasis su žmona janina. Nuotrauka iš Molėtų krašto muziejaus rinkinių

VLADAS LASIS

Gimė 1893 m. gegužės 5 d. Saukiškių km., Skudutiškio apyl. (dabar Suginčių sen.)

Nuo 1961 m. su žmona Janina buvo registruotas dabartinės Suginčių seniūnijos registracijos knygose.
Dirbo Skudutiškio kolūkyje. Mirė 1988 m. lapkričio 2 d. Palaidotas Skudutiškio bažnyčios kapinėse.
Mylimos, brangios dukters mirtis jį paskatino užsiimti drožyba ir išdrožti jai antkapinį paminklą – skulptūrėlę. Tam jį paragino ir Skudutiškio bažnyčios kunigas Alfonsas Šatas. 
Tautodailininko Vlado Lasio drožiniai (dauguma jų – skulptūrėlės religijos tema) buvo eksponuojami rajono ir respublikinėse liaudies meno kūrybos parodose.  Apdovanotas ne vienu prizu ir garbės raštu. V. Lasio drožiniams būdingas paprastas stilius, artimas primityvizmui. Tuo šie darbai ir saviti, patrauklūs.

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine