Skulptūrų siužetai

 

GYVOJI TRADICIJA

VIRTUALI PARODA „ŽEMAIČIŲ RŪPINTOJĖLIAI“. II dalis

Bernardo Aleknavičiaus nuotraukos

 

Salantų bažnyčios šventorius (Kretingos r.). Meistras L. Ruginis. Fot. 1990 m. Senosios Kretingos kapinės. Autoriaus pavardė tikslinama. Fot. 1991 m.
Gadunavo kapinės (Telšių r.). Fot. 1992. Meistro pavardė tikslinama Gadunavo kapinės (Telšių r.). Sukurta 1991 m. Fot. 1992 m. Meistro pavardė tikslinama Gargždų bažnyčios šventorius. Fot. 1992 m. Meistro pavardė tikslinama
Kretingos senosios kapinės. Meistras Juozas Lukauskas. Fot. 1990 m.  Janapolės kapinės (Telšių r.). Fot. 1991 m. Meistro pavardė tikslinama Kalnalio (Kretingos r.) kapinės. Meistras Anicetas Puškorius. Fot. 1992 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine