Skulptūrų siužetai

 

GYVOJI TRADICIJA

VIRTUALI PARODA „ŽEMAIČIŲ RŪPINTOJĖLIAI“. III dalis

Bernardo Aleknavičiaus nuotraukos

 

Kražių bažnyčios šventorius (Kelmės r.), skirtas Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai. Fot. 1990 m. Meistro pavardė tikslinama Kaltinėnų apylinkės (Šilalės r.). Fot. 1991 m. Meistro pavardė tikslinama

 

Pakalniškių kaimas (Judrėnų apyl., Klaipėdos r.). 
Skulptūrėlė datuojama XIX a. 
Fot. 1974 m.

 

Kurmių kaimo kapinaitės (Judrėnų apyl., Klaipėdos r.). Fot. 1973 m. Meistro pavardė tikslinama Kaltinėnų apylinkės (Šilalės r.). Fot. 1990 m. Meistro pavardė tikslinama Laukžemės kapinės (Kretingos r.) Meistras P. Klišys. Sukurta 1980 m. Fot. 1991 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine