Skulptūrų siužetai

 

ANGELAS SARGAS

Skaidrė Urbonienė

Angelas sargas. Pasak apokrifinių raštų, kiekvienas žmogus turi savo Angelą Sargą, kuris lydi jį visą gyvenimą. 

Liaudies skulptūroje paprastai vaizduojamas sparnuotas jaunuolis, lydintis arba už rankos vedantis mažą vaikelį.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine