Skulptūrų siužetai

 

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS

Šv. Antanas Paduvietis. Žemaitijos dailės muziejkaus rinkinys, GEK 348Šv. Antanas Paduvietis (šventė birželio 13 d.) gyveno apie 1195-1231 m. Jis kilęs iš Lisabonoje (Portugalija) gyvenusios turtingos šeimos. Šv. Antanas buvo vienuolis, žymus pamokslininkas, Biblijos žinovas, misionierius. Jis priklausė augustinų, vėliau pranciškonų vienuolijoms. Šv. Antano gyvenimas apipintas legendomis ir stebuklais. Jis buvo Pranciškaus Asyžiečio mokiniu ir pasekėju. Šv. Antanas mirė Italijoje, palaidotas Paduvoje. Šventuoju paskelbtas 1232 m.
Šv. Antanas yra Paduvos miesto, moterų, sužadėtinių globėjas. Jo pagalbos šaukiamasi susirgus drugiu, maru ar kita liga.
Šv. Antanas Paduvietis vaizduojamas su rudu pranciškonų abitu ir tonzūra. Jo atributai yra liepsnojanti širdis, knyga, žydintis ar žaliuojantis kryžius arba krucifiksas, monstrancija ir lelija, kartais jis laiko Kūdikėlį Jėzų ant rankų.
Lietuvoje Šv. Antano atvaizdai labiausiai paplitę Žemaitijoje, nes Kretingos vienuolyne buvo jo stebuklingas paveikslas.

Tekstą parengė Daiva Biekštaitė
Danutės Mukienės nuotraukoje – „Šv. Antanas Paduvietis“.
Žemaitijos dailės muziejaus rinkinys, GEK 348

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine