Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTASIS BALTRAMIEJUS

Skaidrė Urbonienė

Šv. Baltramiejus (šventė rugpjūčio 24 d.), vienas iš dvylikos apaštalų, gyvenęs I a. Pasak legendų, jis apaštalavo Arabijoje, Indijoje, Armėnijoje, kur atvertė į krikščionybę karalių Polimijų. Už tai karaliaus brolis Astiagas gyvam Baltramiejui nulupo odą, o paskui jį paskandino, todėl šventasis laikomas kailiadirbių globėju.

Lietuvių liaudies mene vaizduojamas retai. Vaizduojamas stovintis, apsirengęs ilgu laisvu rūbu, vienoje rankoje laiko peilį (kuriuo jam buvusi nudirta oda), per kitą ranką gali būti permesta jo paties oda. Vienoje rankoje gali laikyti ir knygą - Mato evangeliją, kurią, pasak legendos, skelbdamas Dievo žodį, nusinešęs iki pat Indijos.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine