Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTOJI  CECILIJA

Tekstas parengtas pagal S. Urbonienės straipsnį „Šventųjų moterų vaizdavimas lietuvių liaudies tradicinėje skulptūroje“. LKMA Metraštis, t. 11. Vilnius, 1997

Šv. Cecilija (šventė lapkričio 22 d.) gyveno II a. Romoje. Nuo mažens krikščionė. Marko Aurelijaus ir Komodo persekiojimų metu buvo kartu su sužadėtiniu Valerijonu ir jo broliu Tiburcijumi nuteista mirti - jie buvo nukirsdinti. Nuo viduramžių Cecilija laikoma muzikos globėja dėl klaidingai suprastos frazės “cantibus organis”, randamos jos kankinystės akte. Čia kalbama ne apie pačios Cecilijos sugebėjimą groti, bet apie jos neįvykusių vestuvių muziką.

Lietuvių liaudies skulptūroje šventosios atvaizdų yra labai mažai. Ji vaizduojama rankose laikanti kankles arba sėdinti prie vargonėlių (bareljefas “Šv. Cecilija ir šv. Juozapas” - LDM LM 1189). 

Šv. Cecilija visuotinai laikoma muzikos ir muzikantų globėja.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine