Skulptūrų siužetai

 

DIEVAS TĖVAS

Dievas Tėvas. Savarankiškas siužetas retas. Dievas Tėvas vaizduojamas senas, ilgais plaukais ir barzda, sėdintis, rankoje laikantis žemės rutulį. Gali būti vaizduojamas ir išskėstomis rankomis. Galvą supa trikampė aureolė. Vaizduojamas ir kompozicijose su kitais šventaisiais, “Šventosios Šeimos” grupe. Dievas Tėvas vaizduojamas ir simboliškai - dvi rankos, kyšančios iš debesų ar iš spindulių, apsupusių akį trikampyje, bei atskiru akies trikampyje simboliu.

Skaidrė Urbonienė

Paveiksle „Dievas Tėvas“. Paimta iš knygos Paulius Galaunė. „Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi 
pagrindai“. Kaunas, 1930.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine