Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTOJI  ELENA

Tekstas parengtas pagal S. Urbonienės straipsnį „Šventųjų moterų vaizdavimas lietuvių liaudies tradicinėje skulptūroje“. LKMA Metraštis, t. 11. Vilnius, 1997

Šv. Elena (šventė rugpjūčio 18 d) - imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina (250 - 330 m.). Pasižymėjo dosnumu ir bažnyčių statymu. Senatvėje nuvyko į Palestiną, atrado čia kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Kryžiaus dalį atgabeno į Romą ir padėjo savo pastatydintoje bazilikoje.

Šv. Elenos siužetas liaudies skulptūroje retas. Ji vaizduojama vilkinti karališkais rūbais, vainikuota karūna, rankomis apglėbusi didelį kryžių. Arba gali būti vaizduojama laikanti mažą kryželį vienoje rankoje.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine