Skulptūrų siužetai

 

IŠMINČIŲ PAGARBINIMAS

Skaidrė Urbonienė

Išminčių pagarbinimas, Trys karaliai, Prakartėlė. Pagal Naujajį Testamentą į Jeruzalę išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras atėjo iš Rytų šalies sekdami žvaigždę, pasirodžiusią Jėzaus gimimo išvakarėse, kuri sustojo virš Betliejaus, kur tuo metu buvo Marija su Kūdikiu ir Juozapas. Krikščionių rašytojas Tertulijonas pirmasis juos pavadino karaliais. Nuo ankstyvųjų viduramžių išminčiai įkūnija tris tuo metu žinomas šalis - Europą, Aziją ir Afriką, reiškiančias, kad Kristų garbina visos tautos ir rasės. Skulptūrinės kompozicijos dažniausiai vadinamos “Prakartėle”, kur vaizduojama Marija, Juozapas, ėdžiose gulintis kūdikėlis Jėzus, trys karaliai su dovanomis, keletas gyvulių. Kasparas beveik visuomet klūpo priešais Jėzų ir aukoja savo auką - auksą, reiškiantį pagarbą Jėzui kaip karaliui. Baltazaras ir Merkelis stovi su savo aukomis - mira, vartojama mirusiems balzamuoti, simboliškai nurodančia būsimas Jėzaus kančias ir mirtį ant kryžiaus, ir smilkalais, reiškiančiais pagarbą Jėzaus dieviškumui, rankose. Gali būti pavaizduoti ir karalių palydovai bei įvairūs gyvūnai.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine