Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTASIS JACKUS

Skaidrė Urbonienė

Šv. Jackus (šventė rugpjūčio 17 d.) gyveno 1185 - 1257 m. Gimė Silezijoje (Lenkija), kilmingoje šeimoje. Studijavo Krokuvoje, Prahoje ir Bolonijoje. Grįžęs į Lenkiją, įsteigė Krokuvoje pirmąjį Lenkijoje domininkonų vienuolyną. Vienuolynus įkūrė ir Kijeve, Dancige. Vėliau dirbo Prūsijoje, tikima, kad ir Lietuvoje bei kitose Baltijos jūros šalyse, todėl buvo vadinamas “šiaurės apaštalu”. Jo gyvenimas apipintas legendomis. Populiariausia legenda pasakoja, kaip, Kijevą užpuolus totoriams, jis stebuklingai išgelbėjo išnešdamas iš bažnyčios monstranciją su Švč. Sakramentu ir Dievo Motinos su Kūdikiu statulą. Lietuvoje šv. Jackaus kultą išplatino vienuoliai domininkonai.

Lietuvių liaudies skulptūroje siužetas sutinkamas retai. Šventasis vaizduojamas apsivilkęs domininkonų ordino drabužiais, dažnai – išskusta tonzūra, vienoje rankoje laikantis monstranciją, kitoje - Dievo Motinos su Kūdikiu skulptūrėlę.

 

Šv. Jackus. LDM, LV 378

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine