Skulptūrų siužetai

 

PRISIKĖLĘS KRISTUS

2002 m. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus 
P. Gudyno restauravimo centre restauruojamos skulptūros 

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Prisikėlęs Kristus. Vilkaviškio vyskupijos 
bažnytinio meno muziejus, MRM 972. 
Medis, polichromija
Prisikėlęs Kristus. Vilkaviškio vyskupijos 
bažnytinio meno muziejus, MRM 1031. 
Medis, polichromija
Prisikėlęs Kristus. Akmenos 
Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus 
bažnyčia. Dep. 7338
Prisikėlęs Kristus. Alsėdžių nekalto
Prasidėjimo Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos bažnyčia. Dep. 6914
Prisikėlęs Kristus. Vilkaviškio 
vyskupijos bažnytinio meno muziejus, 
MRM 922. Medis, polichromija

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine