Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTASIS KRISTOFORAS

Skaidrė Urbonienė

Šv. Kristoforas, Kristupas (šventė liepos 24 d.) gyveno, kaip manoma, III a. Už krikščionybės platinimą Likijoje imperatoriaus Decijaus buvo nubaustas mirtimi. Anot legendos jis buvęs labai aukšto ūgio, gyvenęs prie upės ir ant pečių nešiojęs per ją keleivius. Vieną kartą mažas berniukas paprašęs pernešti per upę. Benešant vaikas pasidaręs toks sunkus, jog Kristoforas išsigando, kad abu paskęs. Berniukas pasisakė esąs Kristus, nešąs savo rankose viso pasaulio sunkumus.
Šv. Kristoforas laikomas keliautojų, taip pat knygrišių, sodininkų, jūrininkų, tiltininkų ir keltininkų globėju.

Jo atvaizdų lietuvių liaudies mene pasitaiko gana retai. Šventasis vaizduojamas brendantis vandeniu, pasirėmęs lazda, ant pečių nešantis vaikelį Jėzų, kuris viena ranka laimina, kitoje laiko žemės rutulį.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine