Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTOJI MORTA

Tekstas parengtas pagal S. Urbonienės straipsnį „Šventųjų moterų vaizdavimas lietuvių liaudies tradicinėje skulptūroje“. LKMA Metraštis, t. 11. Vilnius, 1997

Šv. Morta (šventė liepos 29 d.) - Marijos Magdalietės ir Lozoriaus sesuo. Gyveno (? - 80 m.) Betanijos kaime netoli Jeruzalės, buvo uoli Kristaus sekėja, pasižymėjo nepaprastu gailestingumu: gausiai šelpė vargšus, mielai vaišino svečius, o ypač jos namuose mylimas svetys buvo Jėzus Kristus.

Šv. Morta, ūkio tvarkymo ir namų ruošos bei namų šeimininkių globėja, lietuvių liaudies skulptūroje vaizduojama kaip šeimininkė, laikanti šaukštą arba stovinti prie viryklės ir maišanti viralą puode (bareljefas “Šv. Pranciškaus stigmatizacija ir šv. Morta” - KČDM Lv 2205).

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine