Skulptūrų siužetai

 

ŠV. NIKODEMAS

Šv. Nikodemas (šventė kovo 27 d.) buvo Kristaus amžininkas, fariziejus ir sinedriono narys. Jis buvo labai išsilavinęs, todėl dar vadinamas Izraelio mokytoju. Šv. Nikodemas pasiklausė Kristaus pamokslų, o paskui, naktį atėjo su juo pasikalbėti. Jis įtikėjo Kristumi ir tapo jo šalininku. O kai fariziejai norėjo Jėzų suimti, Šv. Nikodemas jį užtarė ir gynė. Po Kristaus mirties šventasis išdrįso viešai prisipažinti esąs Jėzaus gerbėjas ir mokinys. Jis atnešė kvapiųjų tepalų nukryžiuoto Kristaus kūnui ištrinti ir pasirūpino jo palaidojimu. Už tikėjimą Jėzumi Kristumi Šv. Nikodemas buvo išmestas iš sinagogos ir išvarytas iš Jeruzalės.
Šv. Nikodemas vaizduojamas Ėmimo nuo kryžiaus, Pietos, Apraudojimo ir kituose Jėzaus nukryžiavimo bei laidojimo siužetuose.

Tekstą parengė Daiva Biekštaitė
Mečislovo Sakalausko nuotraukoje –  „Šv. Nikodemas“ (Tubinų bažnyčios skulptūra), Šilalės rajonas


 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine