Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTOJI ONA

Tekstas parengtas pagal S. Urbonienės straipsnį „Šventųjų moterų vaizdavimas lietuvių liaudies tradicinėje skulptūroje“. LKMA Metraštis, t. 11. Vilnius, 1997

 
Šv. Ona (šventė liepos 26 d.) - Švč. Mergelės Marijos motina. Tradiciškai manoma, kad šv. Ona - Betliejaus kunigo Matano duktė. Ji buvo ištekėjusi už Joakimo. Jie ilgai neturėjo vaikų, kol pagaliau susilaukė dukters Marijos. Ona tapo našle tuoj pat po Kristaus gimimo. Mirė sulaukusi senyvo amžiaus.
Šv. Ona. lDM, LM 952 
Šv. Onos siužetas lietuvių liaudies skulptūroje gausiai paplitęs. Šv. Ona liaudies skulptūroje vaizduojama dvejopai: 1) kartu su Marija - Marijos auklėjimo siužetuose; 2) kartu su Marija bei kūdikėliu Jėzumi - tokia kompozicija vadinama Šv. Ona pati trečia.
Gausiausia yra pirmoji grupė, dažnai vadinama Ona moko Mariją, Ona mokytoja. Tokiose kompozicijose šv. Ona dažniausiai vaizduojama sėdinti, laikanti ant kelių arba rankose knygą. Šalia jos - Marija, vaizduojama kaip maža mergaitė, klūpanti ir besimeldžianti arba stovinti palinkusi prie knygos, iš kurios mokoma skaityti. Kartais Marija sėdi Onai ant kelių. Šv. Ona dažnai viena ranka apkabinusi Mariją per pečius, kitos rankos pirštu rodo jai raides. Šv. Ona ir Marija gali būti vaizduojamos ir stovinčios, tuomet Ona, uždėjusi rankas Marijai ant pečių, glaudžia ją prie savęs.
Kompozicijoje Šv. Ona pati trečia Ona vaizduojama sėdinti su kūdikėliu Jėzumi ant kelių, o šalia sėdi arba stovi Marija; arba kūdikėlis Jėzus stovi tarp sėdinčių Marijos ir Onos; arba Marija sėdi su kūdikėliu Jėzumi ant kelių, o šv. Ona laiko jo ranką.
Dievdirbiai šv. Oną vaizdavo kaip paprastą kaimo moterį, vilkinčią ilga suknele, apsisupusią apsiaustu, galvą apgobusią skraiste ar skara, kartais dar ant kaklo parišama skarelė. Bažnytinėje ikonografijoje nusistovėjusių spalvų čia dažnai nepaisoma: šv. Onos suknelė dažoma ne tik reikalaujama raudona, bet ir mėlyna, gelsva, žalia spalvomis, o apsiaustas, vietoje žalios spalvos, dažomas ir mėlynai bei geltonai. Marija vaizduojama su ilga, dažniausiai raudona suknele. Kartais šv. Onos ir Marijos galvas vainikuoja karūnos (kompozicijose Šv. Ona pati trečia visų trijų galvos karūnuotos) arba su karūna vaizduojama tik kuri nors viena iš jų. Žemaitijoje šv. Onos skulptūros dažnai buvo puošiamos stiklo karolių vėriniais.
 
Šv. Ona - moterų, našlių globėja. Kai kur Lietuvoje ji buvo laikoma ir saugotoja nuo gaisro, ugnies. Šv. Onos, mokančios Mariją, siužetas naują prasmę įgijo spaudos draudimo metais. Tuomet jis ėmė reikšti liaudies meilę knygai, mokslo troškimą.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine