Skulptūrų siužetai

 

PASKUTINĖ VAKARIENĖ

Skaidrė Urbonienė

Paskutinė vakarienė. Visi 4 evangelistai aprašo paskutinę Jėzaus Kristaus drauge su mokiniais valgytą vakarienę, kurios metu jis įsteigė Eucharistijos sakramentą. Šios vakarienės metu Jėzus pasakė, kad “vienas iš Dvylikos” jį išduosiąs. 

"Paskutinė vakarienė", skulptūrėlė, eksponuojama LDM parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. danutės Mukienės nuotr.

"Paskutinė vakarienė", skulptūrėlė, eksponuojama LDM parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“. LDM rinkinys. Danutės Mukienės nuotr.

Liaudies skulptūroje siužetas labai retas, dažniausiai drožiamas reljefas arba visa scena sustatoma iš atskirų figūrų. Vaizduojami aplink stalą sėdintys 12 apaštalų, viduryje - Jėzus Kristus, laiminantis duoną. Ant stalo stovi taurė, primenanti Eucharistijos įsteigimą.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine