Skulptūrų siužetai

  

ŠVENTASIS  PAULIUS

Skaidrė Urbonienė

Šv. Paulius, Povilas (? - 67 m.) - apaštalas (šventė birželio 29 d.), nepažinojęs Jėzaus Kristaus ir nepriklausęs prie pirmųjų dvylikos paties Jėzaus pakviestųjų apaštalų. Jo laiškai bažnytinėms bendruomenėms sudaro didelę Naujojo Testamento dalį. Paulius, vardu Saulius, gimė Tarse, kilmingoje žydų šeimoje, auklėtas griežtai fariziejiška dvasia, todėl suaugęs įnirtingai persekiojo krikščionis. Jam apsireiškusio Kristaus įspėtas, atsivertė ir ėmė skelbti Evangeliją. Buvo suimtas Mažojoje Azijoje, atgabentas į Romą, kur, pasak tradicijos, 67 m. kartu su apaštalu Petru buvo nužudytas.

Lietuvių liaudies vadinamas Povilu. Liaudies skulptūroje vaizduojamas stovintis, apsivilkęs ilga tunika, apsisupęs apsiaustu, vienoje rankoje laikantis knygą (kaip Laiškų autoriaus simbolį), kitoje kalaviją (jo nukirsdinimo įrankį). Dažnai komponuojamas kartu su šv. Petru.

D. Mukienės nuotraukoje – Šv. Paulius. LDM,  LM 548

 

Šv. Paulius. LDM LM 548

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine