Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTASIS PETRAS

Skaidrė Urbonienė

Šv. Petras (? - 64 m.) - vienas žymiausių Kristaus apaštalų (šventė birželio 29 d.), ankstyvosios krikščionių Bažnyčios vadovas. Gimė Betsaidoje. Tėvai jam davė Simono vardą. Kartu su broliu Andriejumi (irgi apaštalu) buvo žvejai. Jėzus, pamatęs brolius bežvejojančius, pakvietė sekti jį. Abu broliai iškart nuėjo kartu su Jėzumi. Simoną Jėzus pavadino Petru („Uola“). Jis tapo apaštalų vyresniuoju, vėliau buvo paskirtas Bažnyčios galva - Romos vyskupu, popiežių pirmtaku. Po Jėzaus mirties skleidė krikščionybę Jeruzalėje, Antiochijoje ir Romoje, kur Nerono valdymo metu buvo nukryžiuotas žemyn galva.

Šv. Petras liaudies skulptūroje vaizduojamas stovintis, su dviem raktais vienoje ir knyga (Evangelija) kitoje rankoje. Du raktai - auksinis ir sidabrinis - simbolizuoja Dangaus karalystės vartus ir nuodėmių atleidimo bei ekskomunikavimo teisę. Vilkintis ilgu laisvu rūbu, apsisiautęs apsiaustu. Visada vaizduojamas pagyvenęs, su barzda. Šv. Petras dažnai vaizduojamas kartu su šv. Pauliumi.

D. Mukienės nuotraukoje – Šv. Petras. LDM, LM 2322

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine