Skulptūrų siužetai

 

 

ŠV. ARKANGELAS RAPOLAS

 

Rapolas (šventė spalio 24d.) – arkangelas, Šv. Rašto Tobijo knygos personažas. Jis lydėjo jaunąjį Tobiją iš Ninivos į Ragę, pagydė Sarą nuo velnio apsėdimo ir senąjį Tobiją nuo aklumo. Rapolas yra vienas iš septynių angelų, kurie nuolat stovi Dievo akivaizdoje.
Arkangelas tramdo piktąsias dvasias, ypač ligų sukėlėjas, globoja piligrimus ir kitus keliautojus.
Rapolas mene vaizduojamas su sparnais, keliautojo drabužiais ir sandalais. Paprastai jis turi kelionmaišį, piligrimo lazdą, gertuvę, rankose laiko apvalią dėžutę ar komuninę.

 

 

Tekstą paruošė Daiva Biekštaitė

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine