Skulptūrų siužetai

 

 

ŠV. SEBASTIJONAS

 

Šv. Sebastijonas (šventė sausio 20 d.) buvo kankinys gyvenęs III amžiuje Romoje. Jo gyvenimo ir jo kančios aprašymas pasirodė tik V amžiuje, todėl tikrų faktų išlikę nedaug. Manoma, kad jis buvo Diokletiano gvardijos karininkas ir slapta priklausė krikščionių bendruomenei. Paaiškėjus, kad Sebastijonas yra krikščionis, Diokletiano įsakymu jis buvo sušaudytas strėlėmis, tačiau stebuklingu būdu išvengė mirtinų žaizdų ir pasveiko. Bet vis tiek vėliau už krikščionybės išpažinimą jis buvo užmuštas lazdomis, o jo kūnas įmestas į didįjį Romos kanalą. Šv. Sebastionas palaidotas Via Appia.
Šv. Sebastijonas, kaip ir Šv. Rokas, laikomas sergančiųjų maru globėju, todėl abu šventieji dažnai vaizduojami kartu.
Šv. Sebastijono atributas - strėlės. Paprastai jis vaizduojamas kaip jaunuolis, pririštas prie stulpo ar medžio, o jo kūnas pervertas strėlėmis. Prie jo kartais būna ir budeliai.

 

Tekstą parengė Daiva Biekštaitė

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine