Skulptūrų siužetai

 

ŠV. STEPONAS

 

Šv. Steponas (šventė gruodžio 26d.) - pirmasis krikščionių šventasis kankinys, graikiškai kalbėjęs žydas. Jo darbai ir kankinystė aprašyti Apaštalų Darbuose. Šv. Steponas gyveno I amžiaus pradžioje, ir buvo vienas iš septynių diakonų, kuriuos Jeruzalėje apaštalai paskyrė labdaringiems darbams. Už piktažodžiavimą prieš Dievą ir Mozę jis buvo nuvestas į sinedrioną, kur Šv. Steponas apkaltino žydus Dievo Sūnaus nužudymu. Žydai labai įniršo ir užmėtė jį akmenimis.
Šv. Stepono kultas paplito IV amžiuje, manoma po to, kai buvo rastas jo kūnas, o nuo V amžiaus pradėta švęsti ir jo šventė.
Šv. Steponas laikomas diakonų ir kenčiančių galvos skausmus globėjas.
Jis vaizduojamas kaip jaunas vyras su diakono dalmatika. Jo atributai - akmenys, palmės šakelė, smilkytuvas.

 

 

Tekstą parengė Daiva Biekštaitė

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine