Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTOJI  AGNIETĖ

Tekstas parengtas pagal S. Urbonienės straipsnį „Šventųjų moterų vaizdavimas lietuvių liaudies tradicinėje skulptūroje“. LKMA Metraštis, t. 11. Vilnius, 1997

Šv. Agnietė (šventė sausio 21 d.) gyveno Romoje (? - 304 m.). Legendos pasakoja, kad ji atstūmė garbintojus, nes buvo davusi skaistybės įžadus, todėl buvo kankinama ir nukirsdinta.

Lietuvių liaudies skulptūroje jos atvaizdų labai mažai. Ji vaizduojama stovinti, vilkinti ilgu rūbu, apsisiautusi apsiaustu, rankose laikanti avinėlį (mergiškos skaistybės simbolį) ir palmės šakelę (kankinystės simbolį).

Šv. Agnietė visuotinai laikoma mergystės globėja.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine