Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTOJI ŠEIMA

Skaidrė Urbonienė

Šventoji šeima - tai grupinė kompozicija, vaizduojanti Švč. Mergelę Mariją, šv. Juozapą ir Kūdikėlį Jėzų. Skulptūroje Marija ir Juozapas vaizduojami vedantys Kūdikėlį už rankų. Jėzus ir šv. Juozapas dažniausiai vienplaukiai, Marijos galvą dengia skraistė. Gali būti visi trys vainikuoti karūnomis. Kartais virš jų galvų pavaizduojamas Dievas Tėvas su šv. Dvasia, kompoziciją dar gali papildyti angelų figūrėlės.

Paminklai su šv. Šeimos kompozicijomis dažniausiai buvo statomi sodybose, tikintis, kad tai suteiks šeimai ramybę.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine