Skulptūrų siužetai

 

ŠVENTOJI URŠULĖ

 Skaidrė Urbonienė 

Šv. Uršulė (šventė spalio 21 d.) gyveno IV a. Britanijoje. Pagal vieną legendą, Uršulei, krikščionio Britanijos karaliaus dukrai, buvo liepta ištekėti už pagonio. Ji paprašė trejus metus palaukti ir su būriu savo draugių ir freilinų išvyko į maldos kelionę Romon. Grįžtant prie Kelno visas išžudė hunai, kai Uršulė atsisakė ištekėti už jų vado.

Lietuvių liaudies dailėje jos atvaizdas labai retas. Ji vaizduojama apsirengusi karališkais rūbais, vainikuota karūna, su palmės šakele vienoje ir vėliava arba strėlėmis kitoje rankoje. 

Šv. Uršulė visuotinai laikoma mergaičių, netekėjusių merginų globėja.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine