Skulptūrų siužetai

 

ŠV. VINCENTAS PAULIETIS

 

Šv. Vincentas Paulietis (šventė Liepos 19 d.) - prancūzų kunigas, pamokslininkas, vienuolijų kūrėjas, gyvenęs 1581-1660 m. Paskelbtas šventuoju 1737 m. Šv. Vincentas apaštalauti pradėjo tarp vargšų, o ir pats buvo kilęs iš valstiečių šeimos. Jis įkūrė ne vieną labdaros organizaciją: pamestinukų namus, ligonines, parapines brolijas vargšams padėti. Paryžiuje Šv. Vincentas įkūrė vienuolių kunigų ordiną - misionierių kongregaciją, kuriam priklauso ir seserų šaričių ordinas. Jis buvo bažnytinės iškalbos reformatorius: jo iškalba pasižymėjo kukliu paprastumu ir nuoširdumu. Šventasis paliko nemažai laiškų.
Šv. Vincentas laikomas visų labdaringų organizacijų globėju.
Mene jis vaizduojamas kaip vidutinio amžiaus vyras apsivilkęs misionierių abitą, sujuostą mazguotu diržu. Kartais ant rankų Šv. Vincentas laiko Kūdikėlį Jėzų, o prie jo kojų klūpi vienuolė.

 

Tekstą parengė Daiva Biekštaitė

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine