Skulptūra

 

 

VIRTUALI PARODA

SKULPTŪROS, SAUGOMOS MARIJAMPOLĖS 
MARIJONŲ VIENUOLYNE

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

 

Švč. Marija Maloningoji Šv. Veronika
Marija su Kūdikiu Marija su Kūdikiu
Nežinomas šventasis  Pieta
Rūpintojėlis Rūpintojėlis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine