Skulptūra

 

 

AUKŠTAITIJA. SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA PABERŽĖS GYVENVIETĖJE (KĖDAINIŲ RAJONAS), 2002 m. I dalis

Danutės Mukienės nuotraukos

Kūrinių autorių pavardės tikslinamos. Būsime dėkingi visiems, suteikusiems informaciją šia tema

 

Nazarietis Nazarietis
Nukryžiuotasis Nukryžiuotasis
Šv. Jonas Nepomukas Nukryžiuotasis
Rūpintojėlis. 
Paberžės bažnyčios šventorius 
Nukryžiuotasis. 
Paberžės bažnyčios šventorius 

II dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine