Skulptūra

 

 

ŠILALĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES 
SKULPTŪRA. „NUKRYŽIUOTASIS“

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Nukryžiuotasis“. Upynos bažnyčia.
Fotografuota 1964 m.
„Nukryžiuotasis“. Šilalės bažnyčia „Nukryžiuotasis“. Jucaičių apylinkė. 
Fotografuota 1964 m.
„Nukryžiuotasis“. Vytogalos kaimas „Nukryžiuotasis“. Tubinų bažnyčia

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine