Skulptūra

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. II dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Švč. Marija Maloningoji. Skulptūrėlė iš koplytėlės, prikaltos ant medžio. Gediminaičių kaimas. Fot. 1965 m.

Švč. Marija Maloningoji. Legučių kaimo koplytstulpio skulptūrėlė. 
Fot. 1966 m.

Švč. Marija Maloningoji. Bliutsukių kaimo skulptūrėlė. Fot. 1966 m.

Švč. Marija Maloningoji. Legučiai. 
Fot. 1966 m.

Švč. Marija Maloningoji. Zasičių kaimo kapinės. Fot. 1966 m.

Švč. Marija Maloningoji. Vainuto kapinės. Fot. 1966 m.

 

I dalis   III dalis   IV dalis   V dalis

  

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine