Skulptūra

 

 

TELŠIŲ RAJONO SKULPTŪRA. 
„KRISTUS“. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos, fotografuotos 1963 m.

 

„Jėzus iš Nazareto“.
Varnių Katedra.
„Jėzus iš Nazareto“.
Kinčiulių kaimas.
„Nukryžiuotasis“.
Lieplaukės bažnyčia.
„Nukryžiuotasis“.
Žarėnų bažnyčia.
„Nukryžiuotasis“.
Pavandenės bažnyčia.
„Nukryžiuotasis“.
Eigirdžių bažnyčia.
„Kristus, nešantis kryžių".
Purvaičių kaimas.
„Prisikėlęs Kristus“.
Karklėnų bažnyčia.


II dalis   III dalis   IV dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine