Skulptūra

 

 

TELŠIŲ RAJONO SKULPTŪRA. 
„MARIJA“. II dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos, fotografuotos 1963 m.

 

„Marija su Kūdikiu“.
Razmų kaimo koplytėlė.
 „Marija su Kūdikiu“.
Varnių Katedra.
„Pieta".
Ubiškės kapinių koplyčia.
„Pieta“.
Janapolė.
„Pieta".
Purvaičių kaimas.
„Pieta“.
Garbės kalnelis. Pakapiai.
„Marija sopulingoji“.
Eigirdžiai.
„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“.
Badmakių kaimas
„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“.
Pavandenės bažnyčia.
„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“.
Ubiškės kapinių koplyčia.
„Marija maloningoji".
Badmakių kaimas.
„Marija Maloningoji“.
Garbės kalnelis. Pakapių kaimas

 
I dalis   III dalis   IV dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine