Skulptūra

 

 

TELŠIŲ RAJONO SKULPTŪRA. III dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos, fotografuotos 1963 m.

 

„Šv. Jonas“.
Varnių šventoriaus vartai.
 „Šv. Povilas“.
Lieplaukės bažnyčia.
„Šv. Petras“.
Lieplaukės bažnyčia.
„Šv. Petras“.
Varnių Katedros šventoriaus vartai.
Šventojo skulptūra.
Telšių Katedros II aukšto šoninis altorius.
Šventojo skulptūra.
Telšių Katedros II aukšto šoninis altorius.
„Šv. Florijonas".
Ubiškės kapinių koplyčia.
„Šv. Florijonas“.
Tryškiai.
„Šventoji šeima“.
Pavandenė.
„Šv. Antanas".
Lieplaukė.
Šventojo skulptūra. 
Razmų kaimo koplytėlė.
Šventojo skulptūra. Telšių Katedros 
II aukšto centrinis altorius. 
Šventojo skulptūra.
Kinčiulių kaimas.
Šventojo skulptūra.
Pavandenės bažnyčia.


I dalis   II dalis   IV dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine