Skulptūra

 

 

TELŠIŲ RAJONO SKULPTŪRA. IV dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos, fotografuotos 1963 m.

 

„Šv. Jurgis“.
Lieplaukė.
„Šv. Kazimieras“.
Badmakių kaimas.
„Šv. Kazimieras“.
Lieplaukė.
„Dievas Tėvas“. 
Razmų kaimo koplytėlė.
„Šv. Jurgis“.
Kinčiulių kaimas.
Šventojo skulptūra.
Telšių katedros sakyklos detalė.
„Šv. Antanas“.
Eigirdžiai.
„Kūdikėlio gimimas“.
Karklėnų bažnyčia.
„Kūdikėlio gimimas“.
Karklėnų bažnyčia.
„Šventoji šeima“.
Varniai.
Šventojo skulptūra. 
Badmakių kaimas.
Telšių katedros II aukšto centrinio
altoriaus viršutinė dalis.
Telšių bažnyčios sakyklos fragmentas.


I dalis   II dalis   III dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine