Moksliniai tyrinėjimai

 

Skulptūra (I dalis). Jėzus iš Nazareto (Nazarėno – P.G.)

Tekstas iš Pauliaus Galaunės knygos „Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi 
pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201 
(Originalo kalba netaisyta)

Jėzaus iš Nazareto (Nazarėno – P. G.) vardu statulėlėse Kristus vaizduojamas stovįs, ilgais rūbais, su erškėčių vainiku ant galvos, rankas kryžmiškai sudėjęs ant krūtinės ir surištas virvėmis, ant kaklo kabo lentelė. Tokį mes jį matome ir medinėje stebuklingoje to paties vardo statuloje, 1700. m. popiežiaus atsiųstoje iš Rymo Lietuvos magnatui Pociui ir buvusioje kunigų Trinitorių bažnyčioje Antakalnyje (ties Vilnium), dabar šv. Petro ir Povilo bažnyčioje163). Šiai statulai pradėjus garsėti stebuklais, jos vardas pagarsėjo visoj Lietuvoj.

Pauliaus Galaunės piešinys

 

 

 

 

Jėzus iš Nazareto

Grįžimas į I-ąją P. Galaunės straipsnio apie senąsias lietuvių skulptūras dalį. („Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi  pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201) 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine