Moksliniai tyrinėjimai

 

Skulptūra (I dalis). Šv. Kazimieras 

Tekstas iš Pauliaus Galaunės knygos „Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų 
plėtojimosi pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201 
(Originalo kalba netaisyta)

Šv. KazimierasJei Jėzaus iš Nazarėno, nešančio kryžių, Kristaus statulėles mūsų liaudis galėjo pamėgti dėl to, kad jų prototipai Vilniuje garsėjo stebuklais, tai tuo labiau turėjo būti jai žinomas ir gerbiamas šv. Kazimieras. Ir tikrai to vardo statulėlių mūsų įvairios rūšies koplytėlėse netrūksta. Šv. Kazimierui vaizduoti ir gerbti progos davė didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kazimiero III. trečias sūnus Kazimieras, gimęs 1458. m. ir miręs 1483. m. kovo mėn. 4. d., šventuoju pripažintas popiežiaus Leono X. 1521. m. ir popiežiaus Klemenso VIII. 1603. m. Krikščionių ikonografijoje167) šventojo vaizdavimas žinomas pagal Pitti galerijoj Florencijoj esamą K. Dolce atvaizdą, kur jis vaizduojamas šiaip: su kunigaikščio karūna, skipetru prie kojų, o rankoje laiko lelijos šakelę. Mūsų liaudies skulptūroje jis taip pat vaizduojamas su kunigaikščio mantija iš „gornostajų“ su karūna ant galvos, dešinėje rankoje laikąs kryžių, o kairėje žydinčią leliją. Šio vaizdavimo prototipu tenka laikyti šventojo sidabrinę statulėlę, esančią Vilniaus katedros šv. Kazimiero koplyčioje nuo 1637. m.168).
Dėl anos statulėlės d-ras V. Zahorski's sako - „ ... negalima pasakyti, kad ši šventojo patrono sidabrinė statulėlė su iškryžiuotomis rankomis darytų malonų įspūdį“169). Mūsų medinėse statulėlėse rankos daugiau suglaustos, nuleistos žemyn, tad ir nedaro ano nemalonaus originalo įspūdžio.

 

Pauliaus Galaunės piešinys

Grįžimas į I-ąją P. Galaunės straipsnio apie senąsias lietuvių skulptūras dalį („Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi  pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201): 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine